Až do 10 000 €
Môžete získať od 600 až do 10 000 €.
Na čokoľvek
Peniaze môžete využiť na akýkoľvek účel.
Bez ručenia
Nepotrebujete ručiteľa ani iné zabezpečenie.
Bez poplatkov
Neplatíte žiadne poplatky za poskytnutie ani mesačne.
Predčasné splatenie
Pôžičku môžete kedykoľvek predčasne splatiť.
NAJĽAHŠIA
Pôžička
500 - 10 000 €
Ideálna pôžička pre každého, kto chce ľahko vybaviť a ešte ľahšie splatiť.
HYPOPÔŽIČKA
NA ČOKOĽVEK
2 000 - 100 000 €
Ideálna pôžička, ak si chcete požičať vyššiu sumu. Ručíte nehnuteľnosťou, pričom peniaze môžete použiť na čokoľvek.

O nás

 Sprostredkovateľom je Center Kancelária  - Zoltán Füri- povolenie Národnej banky Slovenska samostatný finančný agent.reg.číslo:1136752242760